Ordlista & Förklaringar - VillaFönster
Ring oss idag! 0771 - 690 690. Vardagar 7-17
  • Prisvärt
  • Kvalitet
  • Eco
Rosa Oktober 2023 - Vi stödjer Bröstcancerförbundet
Är du byggare? Klicka här!

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms

A

Aluminiumbeklädnad

Aluminiumbeklädnad Träfönster med en yttre beklädnad av aluminium.

Nästan underhållsfri, behöver inte målas om.

Enda underhållet som behövs är att man tvättar av beklädnaden vid behov.

Allmogeprofil

allmogeprofil Även kallad kulturprofil. Profilerad träkant på insidan av karm och båge, vilket ger fönstret ett gammaldags utseende.

Andra former

halvrund_m_sprojs rund I de flesta serier kan vi tillverka fönster i andra former såsom runda, halvrunda eller sneda fönster.

De går även att kombinera med poster och spröjs.

Andra former tillverkas med samma material, glas och U-värde som övriga fönster i produktserien. Detaljlösningar i fönster kan avvika på grund av konstruktionen.

Argon

argonfyllning-fonster Argongas är en ofarlig ädelgas som används för att förbättra glaskassettens isoleringsförmåga. Gasen fylls i mellanrummet mellan glasskivorna.

B

Balkongräckesmått

balkongrackesmatt Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.

Bröstning

brostningshojd Nedre delen av dörren som utförs helt tät kallas bröstning. Denna linjerar oftast med ett fönster i anslutning till dörren.

Måttangivelsen för en fönsterdörr med bröstning kan till exempel vara 9-21-13 där sista siffran anger vilken fönsterhöjd dörren linjerar med, alltså modulhöjd 13.

Bröstningshöjd

Måttet underkant dörrkarm (undersidan av tröskeln) till synligt glas (ovanför droppblecket).

Båge

Sitter monterad i karmen och är den del av fönstret som går att öppna.

Brandklassade fönster

Vi kan leverera brandklassade fönster i Villa Plus+ serien enligt EN 1364-1:1999.

Prov utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Fire Research - Brandmotstånd.

Samtliga produkter uppfyller kraven för brandteknisk klass EI30 brand från insidan.

Godkända storlekar enligt matris.

Produkt / referensrapport SP

FK Fast karm trä 4P07804-2
VF Vridfönster trä 4P07764-1
FD Fönsterdörr trä 4P07098
FKA Fast karm aluminiumbeklätt 4P07084-1
VFA Vridfönster aluminiumbeklätt 4P07764-2
FDA Fönsterdörr aluminiumbeklätt 4P07098

Brandklass E130

Bokstäverna specificerar olika funktionskrav. E innebär att sticklågor inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter.

D

Dreh-klipp

Inåtgående fönster eller fönsterdörr med två öppningslägen. När handtaget vrids rakt upp öppnas fönstret/fönsterdörren i överkant, vädringsläge. Vrids handtaget till horisontellt läge öppnas fönstret/fönsterdörren helt. Kan även kallas "Tilt & turn".

Drevmån

drevman Distans mellan väggstommen och fönsterkarmen där man ska stoppa in isoleringen efter man monterat fönstret. Kallas ibland även för ställplats. Se även vår monteringsanvisning.

Dörrbroms

Dörrbromsen minskar risken för klämskador och ser till att dörren inte kan blåsa upp.

E

Energiglas

energiglas Energiglas är ett fönsterglas med en tunn metallbeläggning som släpper igenom solens ljus och värme. Värmeläckaget ut genom glaset bromsas av energiglaset vilket medför att mycket lite värme försvinner ut genom fönstret. Kallas även isolerglas.

Europacylinder

europacylinder  Ett cylindersystem som är vanligt i övriga Europa. Denna typ av cylinder finns monterade i våra lyftgliddörrar och vikdörrar.

F

Fast fönster

fast_fonster Ej öppningsbart fönster.

Fasta poster

fasta_poster Kallas även för mittpost om dom är stående eller tvärpost om dom är liggande.

Dessa är glasdelande och genomgående, ej löstagbara.

Används för att ge det moderna fönstret ett utseende som påminner om ett klassiskt 2-luftsfönster.

Fem-kammarsystem

Avser uppbyggnaden av vårt PVC-fönster. PVC profilen består av fem hålrum som ger bra isolering och förstärker konstruktionen.

Foder

Invändig och utvändig ram runt fönstret. Monteras utanpå smygen.

Frostat glas

Insynsskyddat glas som ofta används i badrum och rum där man inte vill ha någon insyn.

Färg

fargkarta Villafönsters standardfärg på träfönster är vit NCS-S 0502-Y.

Mot ett fast pristillägg kan man välja vilken kulör man önskar. Kontakta kundtjänst vid färgbyte. Aluminiumbeklädnaden är också vit som standard.

Även här kan man få andra kulörer som tillval.

Våra PVC fönster är vitare (RAL 9016) än traditionella träfönster.

Fönsterbleck

fonsterbleck Plåtbleck som monteras under och över fönstret för att leda bort regnvatten.

Fönsterdörr

fonsterdorr Kallas även för altandörr eller balkongdörr.

Finns både som utåtgående och inåtgående med bröstning eller helglasad.

Fönsterluft

fonsterluft Fönster indelas i antal luft, sidohängda 1-luftsfönster består av 1 st båge, 2-luftsfönster består av 2 bågar.

Vridfönster är oftast 1-luftsfönster, men det går att montera fasta poster så att de ser ut som flerluftsfönster.

G

Glansvärde

En blank färg reflekterar mer ljus än en matt, och ojämnheter kan synas tydligare.

Man mäter glans i en skala från 1-100:

 

  • Helmatt (0-5)
  • Matt (6-10)
  • Halvmatt (11-29)
  • Halvblank (30-59)
  • Blank (60-89)
  • Högblank (90-100)

Glasarea/-öppning

För att räkna ut hur stor glasyta fönstret har räknar man enligt följande:

Öppningsbart 214 mm på bredden samt 214 mm på höjden
(12x12 = 1180-214=966. 966x966= 0,93m²)
Fast 114 mm på bredden samt 114 mm på höjden
(12x12 = 1180-114=1066. 1066x1066= 1,13m²)
Fönsterdörr räknas på samma sätt som öppningsbart, där bröstningen styr, inte dörrens totalhöjd
(10x21/12 = 980-214=766, 1180-214=966. 766x966= 0,73m²)

H

Helglas

helglas Fönsterdörr utan bröstning.

Hängning

hangning Hängning talar om vilken sida gångjärnen är placerade. På en utåtgående dörr ses alltid hängningen från utsidan, och på en inåtgående ses alltid hängningen från insidan. På lyftgliddörren som inte har några gångjärn, där anger man från utsidan vilken sida som man vill gå in genom.

Härdat glas

Om ett härdat glas går sönder så blir det inga vassa skärvor vilket minimerar risken för skärskador.

Se mer information under "Vanliga frågor" om Glassäkerhet.

I

Imma

*Se Kondens

Isolerruta

Se Energiglas.

K

Kallras

På fönster med sämre isoleringsvärde bildas kallras. Detta uppstår när den varma inneluften kyls ner när den träffar den kalla glasrutan och faller ner mot golvet. Detta upplevs som att det drar

Karm

karm Ytterdelen av fönstret kallas karm.

Karmdjup

karmdjup Bredden på karmen.

Karmtjocklek

karmtjocklek Tjockleken på karmen.

Kondens

Kondens utvändigt kan förekomma på mycket välisolerade fönster i utsatta lägen där luftfuktigheten är hög.

Detta beror på att glaskassetten isolerar så effektivt att rumsvärmen inte når ut till det yttersta glaset som blir mycket kallt.

Kondens bildas i regel under kalla klara nätter och försvinner oftast under morgontimmarna.

Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet.

När varm och fuktig inneluft träffar kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller till exempel gardiner som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid, kan fönstret ta skada.

 

kondens

L

Linjering

linjering För att glasöppningen i en fönsterdörr ska linjera med glasets underkant på ett intillsittande fönster är det viktigt att välja fönster och fönsterdörr med samma glasningsvariant. Se exempel på sidan "Vanliga frågor".

Spröjs linjeras när man vill att liggande spröjs på fönster ska anpassas så att de sitter i linje med varandra på fasaden.

Lyftgliddörr/parti

lyftgliddorr Ett skjutdörrssystem som fungerar på så sätt att när man vrider på handtaget lyfter den dolda beslagningen upp bågen som du sedan kan rulla iväg.

Bågen är alltid monterad på insidan av partiet.

M

Mellanglasspröjs

Till Villafönster finns mellanglasspröjs av aluminium som alternativ, dessa monteras mellan ytterglaset och mittenglaset i glaskassetten. Dimensionerna på dessa är 26 mm respektive 45 mm.

Går inte att demontera.

Modulmått

Till Villafönster Plus finns mellanglasspröjs av aluminium som alternativ, dessa monteras mellan ytterglaset och mittenglaset i glaskassetten. Dimensionerna på dessa är 26 mm respektive 45 mm.

Går inte att demontera.

N - R

Ncs-kulör

NCS är ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera färg och baseras helt på hur människan ser färg.

NCS utgår från sex elementarfärger, de rena färgerna vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G. Varje färg i NCS-systemet har en kod. Exempelvis: S 3050-Y90R. S anger att det är NCS second edition.

Det första tiotalet (30) anger procent svarthet.

Det andra tiotalet (50) anger procent kulörthet.

De sista siffrorna anger kulörton.

Y90R betyder gul med 90% rödhet.

För andra färgtoner används R och B (röd-blåhet), B och G (Blå-grönhet) och G och Y (Grön-gulhet).

Ral-kulör

RAL är ett färgsystem för att visa olika kulörer där färgerna betecknas med ett fyrsiffrigt nummer. I RAL Classic ingår över 200 färger, färgsystems siffror säger inget om hur färgerna blandas.

Rullvågor

Rullvågor som är ett visuell upplevelse kan förekomma på härdat glas och anses inte att vara en reklamation om den inte överstiger 0,5mm mellan topp och dal.

Råglas

raglas Insynsskyddat glas som ofta används i badrum och rum där man inte vill ha någon insyn.

S

Sidohängt fönster

sidohangt_fonster Fönster med gångjärnen placerade i sidan, höger eller vänster.

Finns både i utåtgående och inåtgående utförande.

Självrengörande glas

Det unika glaset har ett skikt som frigör smuts med hjälp av UV-strålningen.

Regnet sköljer glasen rena och har därför inte samma rengöringsbehov som vanliga glas.

Glaset kan också rengöras med vanligt vatten.

Beläggningen är integrerad och har därför samma livslängd som glaset.

Detta glas sitter på fönster i vår Villa Plus+ 0,9 serie.

Smyg

Invändig och utvändig inklädnad av fönstret som monteras i 90º vinkel mot karmen.

Invändigt används oftast trä, MDF eller gips. Utvändigt används trä eller plåt.

Spaltventil

spaltventil Monteras i karmen i fönstrets ovankant.

Används för extra lufttillförsel och ventilation.

Ventilen regleras enkelt genom att öppna alternativt stänga fronten på ventilen.

Spanjolett

Spanjolett är ett stängningsbeslag med låsbart låshus.

Det är i första hand avsett för fönster och fönsterdörr.

Spröjs

sprojs Utanpåliggande och löstagbar list som delar in fönstret i mindre rutor. Spröjs finns i olika dimensioner, 28 mm resp. 66 mm för vitmålat och pvc samt 32 mm resp. 60 mm för aluminium. Den breda spröjsen används istället för fasta poster.

Till Villafönster finns även mellanglasspröjs av aluminium som alternativ, dessa monteras mellan ytterglaset och mittenglaset i glaskassetten. Dimensionerna på dessa är 26 mm respektive 45 mm. Går inte att demontera.

T - U

Tröskel

Nedre karmdelen på fönsterdörren, lyftgliddörren eller vikdörren.

Tröskeln till fönsterdörren tillverkas i Iroco (Villafönster standard & fritid) eller ek (Villafönster Plus) med en nos av aluminium.

Lyftgliddörrens och vikdörrens tröskel tillverkas helt i ek utan nos av aluminium. Olja tröskel två gånger om året. Använd en klar uteolja.

U-värde

Mått på fönster och dörrars förmåga att isolera från kyla. Ju lägre u-värde desto mindre värmeförlust.

U-värdet anger hur mycket värme som passerar från den varma insidan till den kalla utsidan på 1 m² fönsteryta, när temperaturskillnaden mellan insidan och utsidan är 1 grad.

Ett lågt u-värde kan också orsaka att man vid vissa väderförhållanden får kondens på utsidan då det yttersta glaset blir väldigt kallt, detta fenomen försvinner under dagen då solen har värmt upp glaset.

V

Varmkant

Normalt används en stållist som distans mellan glasskivorna.

För att förbättra glaskassettens isoleringsförmåga byts stållisten ut mot en list av kompositmaterial som kallas varmkant.

Vikparti

vikparti Dörrparti med flera sammanhängande dörrblad på rad. Öppnas utåt.

Vridfönster

Öppningsbart utåt, kan vridas runt 180 grader utanför fasaden.

Innebär att båda sidorna kan putsas inifrån.

Bra balans i fönstret.

Har inbyggd öppningspärr och vädringsfunktion.

Smörja beslaget med Siliconspray.

Vädringslucka

vadringslucka Separat vädringslucka som monteras bredvid fasta eller öppningsbara fönster.

Träkarm, invändig lucka med handtag.

Kan väljas vänster eller höger.

Utsida i trä med ventilationsgaller eller utsida i aluminiumbeklädnad med ventilationsgaller.

Bredd karmyttermått: 200 mm. Finns till Villa Plus+.

Ö

Öppningsbart fönster

Fönster med öppningsbar båge.

Finns som vridfönster, överkantshängt, sidohängt utåtgående eller sidohängt inåtgående med dreh-kipp.

Överhängt fönster

overhangt_fonster Fönster med öppningsbar båge.

Gångjärnen är monterade i överkant, fönstret är utåtgående.

Används ofta som källarfönster eller i garage.