Certifieringar - VillaFönster
Ring oss idag! 0771 - 690 690. Vardagar 7-17
  • Prisvärt
  • Kvalitet
  • Eco
Rosa Oktober 2023 - Vi stödjer Bröstcancerförbundet
Är du byggare? Klicka här!

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms

P-märkning

pmark_small

P-märket innebär att produkten uppfyller kraven i svenska lagar och förordningar. Certifikatet bekräftar att produktionsprocesserna, kvalitetskontrollsystemet och produkterna uppfyller kraven i P-markeringsstandarden och att det årligen övervakas av revisorer från Sveriges Forskningsinstitut (RISE), vilket säkerställer ständiga förbättringar. i kvalitetssystemet, produktionsprocesser och produkter. "P"-symbolen är unik och utfärdas endast av RISE.

Våra aluminiumbeklädda fönster i serierna Villa Original samt Villa Kultur har P-märkningen.

CE

CE

ce-marke

CE-märkningen är tillverkarens bekräftelse på att produkten uppfyller tillämpliga krav i byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

Alla våra fönster & fönsterdörrar i serierna Villa Original, Villa Classic och Villa Kultur uppfyller kraven för CE-märkningen.

FSC® Chain-of-Custody Certifikat

FSC® Chain-of-Custody Certifikat

fsc_certifikatet

Forest Stewardship Council® (FSC)-certifiering säkerställer att produkter kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar som ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar

Den erhållna FSC-certifieringen (Forest Stewardship Council®) för virkesförsörjningskedjan bekräftar att producenten uppfyller kraven för FSC-certifiering vad gäller ledning och produktionsprocesser. Företaget använder självständigt ansvarsfullt förvaltat virke för sin produkttillverkning.

För Villa Original och Villa Kultur så är spårbarthet via FSC möjlig. Om du önskar dokumentation för dina fönster måste det begäras innan beställning då vår fabrik har en så kallad "FSC Mix Credit certification level"

SundaHus

SundaHus

sunda-hus

SundaHus Miljödata är ett system som används för medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd. Det är ett verktyg för att minimera andelen farliga ämnen i samband med byggnation och förvaltning men också för att dokumentera produktval.

Fabriken där vi tillverkar Villa Classic kan uppfylla kriterierna enligt Sunda Hus och produkter kan tillverkas på beställning.

EPD

epd-certifikat

Enligt EN 15804+A2:2019 och ISO 14025:2006 har vår fabrik utvecklat Environmental Product Declarations (EPD), ett internationellt erkänt dokument. Denna deklaration speglar produktens påverkan på miljön, resursförbrukning under produktion och användning samt människors hälsa under produktens livscykel. Denna deklaration är användbar för byggare och leverantörer av byggtjänster, när de beräknar en byggnads miljöpåverkan, såväl som för alla andra kunder, kan den hjälpa dem att välja den mest miljövänliga och hållbara produkten. Genom att ta fram en deklaration kan företaget bättre se över och eventuellt optimera sina produktionsprocesser för att nå ännu bättre resultat.

Deklaration på fönster från Villa Original samt Villa Kultur kan tas fram på beställning

NDVK

ndvk_certifikat

NDVK är ett norskt statligt godkänt kontrollcenter för fönster- och dörrtillverkare som certifierar, inspekterar och övervakar produkter för överensstämmelse med de krav och standarder som ställts upp av den norska regeringen. Certifikatet och de årliga besiktningarna av en besiktningsman från SINTEF Byggnad bekräftar att produkterna uppfyller de norska kraven för fönster- och dörrkontroll.

Vi säljer sällan produkter till Norge men våra fönster i serierna Villa Original och Villa Kultur uppfyller kraven.