0771 - 690 690
(0)
Din varukorg är tom
Vad kostar frakten?
Skriv in postnummer i rutan och klicka på knappen så räknas din fraktkostnad ut. För mer information om frakt klicka här.

EFTERMARKNAD - REKLAMATION

Boka inte montering innan du kontrollerat att det är rätt varor som du fått och att det inte finns några skador!

 

REKLAMATIONSANMÄLAN

Innan du anmäler en reklamation till vår kundtjänst, är det viktigt att du verifierar att det är ett ursprungligt fel som härrör sig till tillverkningen.

 

Om det visar sig att felet beror på felaktig hantering, montering eller underhåll kommer VillaFönster att debitera anmälaren en kostnad på lägst 1500 Kr. Som hjälp till din anmälan kan du följa dessa steg:

 

  1. Kontrollera godset när du får det, se Godskontroll nedan.
  2. Kontrollera att produkten är lagrad och hanterad innan montage i enlighet med vår monterings & skötselanvisning
  3. Kontrollera att monteringen är korrekt utförd, se vår monterings & skötselanvisning.
  4. Kontrollera att produkten är underhållen i enlighet med vår monterings & skötselanvisning

 

Till din hjälp har du dessa dokument:

 

 

Om du kan påvisa att kvaliteten på den levererade varan inte överensstämmer med beställningen, är varan felaktig. Du är då skyldig att ta vård om varan och hålla den i

befintligt skick. Vi står för fraktkostnader som kan uppstå.

Några andra anspråk på kostnader än de som är direkt föranledda av felet beaktar vi normalt inte.

 

Vi ber dig att snarast kontrollera varan när du fått den och om det skulle vara något fel, kontakta vår kundtjänst omgående, helst inom 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att du avemballerar och synar varan noga direkt efter leverans.

 

Observera att reklamation av synliga fel eller skador, skall ske före montering. Felaktig vara får inte monteras utan vårt uttryckliga godkännande.

Vid reklamation av dolda fel eller skador, ber vi dig att snarast kontakta vår kundtjänst.

GODSKONTROLL

När godset anlänt till er skall du göra en kontroll, innan du skriver på fraktsedlarna, att inga skador uppstått på godset. Skulle en skada finnas skall chauffören skriva detta på fraktsedlarna, samt att ni omgående kontaktar vår kundtjänst. Anmäl skada eller fel som du upptäcker efter mottagandet snarast, helst inom 5 dagar efter mottagandet! Det är därför viktigt att du avemballerar varan och inspekterar dina produkter noggrannt direkt efter leverans. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

 

GARANTIER

VillaFönsters garanti skyddar dig mot ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen.

 

För att garantin skall gälla ska produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt.

 

Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulören.

Följ alltid våra instruktioner i vår monterings & skötselanvisning!

 

Skador som har uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin.

 

VillaFönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti.

Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt.

 

VillaFönster svarar för uppkomna kostnader för material och arbete som krävs

för att åtgärda felet. VillaFönster avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än av VillaFönster anlitad personal.

 

VillaFönster ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

 

VILLAFÖNSTER, STANDARD, PLUS+, FRITID, INÅTGÅENDE, ANDRA FORMER, SKJUTPARTIER OCH VIKPARTIER

10-års garanti mot kondens mellan glasen

10-års funktionsgaranti på beslagen

10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter från fabrik.

 

VILLA PVC

5-års garanti mot fabrikationsfel

 

VILLADÖRREN

 

Ytterdörrar:

2-års garanti mot fabrikationsfel

10-års formgaranti

 

Innerdörrar:

2-års garanti mot fabrikationsfel

 

SWEDOOR

 

Ytterdörrar:

5 års garanti mot fabrikationsfel

15 års formgaranti

 

Undantag:

 

Swedoor Cleverline:

5 års garanti mot fabrikationsfel

10 års formgaranti

 

VELUX TAKFÖNSTER

10 års garanti på VELUX takfönster, takljusmoduler, isolerrutor, intäckningsplåtar och inbyggnadsprodukter

 

3 års garanti på VELUX gardiner och styrsystem