Garantier på din nya produkt - VillaFönster
0771 - 690 690 Öppettider: Vardagar 7-17 (Lunch 12-13)
 • Livslängd
 • Funktion
 • Kvalitet
 • Eco
Är du byggare? Klicka här!

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad

Garanti

VillaFönsters garanti skyddar dig mot ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen. För att garantin skall gälla ska produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt.

Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulören.
Följ alltid våra instruktioner i vår monterings & skötselanvisning!

Skador som har uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin.

VillaFönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt.

VillaFönster svarar för uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. VillaFönster avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än av VillaFönster anlitad personal.

VillaFönster ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

Villa Standard, Villa Plus+, Villa Fritid, Villa Inåt, andra former, skjutpartier och vikpartier

 • 10-års garanti mot kondens mellan glasen
 • 10-års funktionsgaranti på beslagen
 • 10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter från fabrik
 • 20-års garanti mot rötskador på produkter med aluminiumbeklädnad

Uterum & Schüco

VPP lämnar 5 års garanti från inköpsdatum om fel uppstår under denna tid

 • Garantin omfattar konstruktions-, bearbetnings- eller materialfel
 • Begränsar sig till kostnadsfri ersättningsleverans av felaktiga delar
 • Gäller ej om monteringsanvisningar och/eller skötselanvisningar ej är uppfyllda
 • Garantin omfattar ej trädetaljer

Villadörren

 • 2-års garanti mot fabrikationsfel
 • 10-års formgaranti (ytterdörrar)

Swedoor

 • 5 års garanti mot fabrikationsfel
 • 15 års formgaranti (ytterdörr ADVANCE-Line)
 • 10 års formgaranti (ytterdörr Cleverline)

Lurs Dörr

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21)
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 5 år mot fabrikationsfel samt på samtliga kulörer (förutsatt att skötselråd följts)
 • 2 år på lås och gångjärn

Nordan (Bor Ytterdörr)

 • 3-års tillverkningsgaranti - Garanti gäller ingående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem
 • 2-års garanti på elektroniskt lås ID-Lock
 • 3-års målningsgaranti - Garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller om inte underhållsföreskrifterna i Ägarhandbok ytterdörr har följts.Garanti gäller inte för färgbeständighet på andra kulörer än vit
 • 10-års formgaranti, klass 2 enligt EN 12219 - Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm
 • 10-års glasgaranti - Garanti gäller mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
 • Garantierna gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Med svarta dörrar menas, kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer, RAL 8022, RAL9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.

Exacta (bastudörrar och bastufönster)

 • På alla glasdörrar och fönster lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år). Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller ej skador orsakat av fukt, t.ex. sprickor, mögel eller skevhet.

Drömdörren

 • 10 års form-garanti, läs mer här.

Velux takfönster

 • 10 års garanti på VELUX takfönster, takljusmoduler, isolerrutor, intäckningsplåtar och inbyggnadsprodukter
 • 3 års garanti på VELUX gardiner och styrsystem

Hörmann garageportar

 • 10 års garanti på portar
 • 5 års garanti på drivenheter

Bjelin (golv)

 • 20 års garanti

Tarkett (golv)

Unihak & Custers (byggställningar)

 • 10 års garanti